Przemysław Dybała

doradca podatkowy

Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób prawnych i cen transferowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji prasowych (m.in. w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej) oraz doświadczonym wykładowcą prowadzącym szkolenia m.in. w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego.

W toku dotychczasowej kariery zawodowej świadczył usługi doradztwa podatkowego na rzecz dużych i średniej wielkości przedsiębiorstw m.in. z branży hutniczej, branży energetycznej, branży motoryzacyjnej, branży chemicznej oraz dla wielu spółek produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych.

Brał udział w licznych przeglądach podatkowych oraz badaniach typu due diligence. Reprezentował swoich klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych oraz w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2007 roku, doświadczenie zawodowe zdobywając w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego: Roedl & Partner, PricewaterhouseCoopers oraz Mazars Audyt.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategii podatkowej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Dane kontaktowe

pdybala@kolektyw.legal
+48 502 146 127