Szczęsny Kaźmierczak

radca prawny

Świadczy doradztwo prawnobiznesowe na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, zarówno przy negocjowaniu transakcji handlowych jak i reprezentowaniu interesów podmiotów gospodarczych w sprawach spornych. 

Specjalizuje się w obsłudze roszczeń na gruncie kontraktów budowlanych i sporów korporacyjnych. Doradza przy zamówieniach sektorowych i w zagadnieniach administracyjnobudowlanych, jak również ochrony środowiska. 

Posiada doświadczenie w branżach: transport kolejowy i drogowy, sieci przesyłowe i infrastruktura, projekty hydrotechniczne, ubezpieczenia i finanse, górnictwo.

Dysponuje uprawnieniami mediatora, wpisany na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (www.medarb.pl).

Karierę zawodową przez kilkanaście lat budował i rozwijał w jednej z czołowych kancelarii prawnych w Katowicach – GFKK. Uprawnienia zawodowe radcy prawnego uzyskał w 2013 r.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor nagrodzonej przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie pracy magisterskiej z dziedziny upadłości i arbitrażu. Odbywał kilkumiesięczny staż w kancelarii prawnej w Wielkiej Brytanii zajmującej się roszczeniami odszkodowawczymi.

Autor publikacji o tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Świadczy usługi prawne w języku angielskim, porozumiewa się w języku niemieckim.

 

Dane kontaktowe